Představení nové řady inovací společnosti Samsung na Fóru v Maltě

Hlavní náplní Fóra je propojit publikum se značkami
a produkty. Naším posláním je vytvořit prostorový design, který spustí konvergenci zóny zkušeností s více zařízeními a celkové provedení.

Náplň práce: vytvoření 3D návrhu prostoru, vykreslování, 2D konstrukčního výkresu, architektonických děl, bezpečnosti a ochrany zdraví, zadávacích prací, všech souvisejících stavebních prací a nastavení infrastruktury.

ZJISTĚTE VÍCE

Spojte se s naším týmem: